Anasayfa
 
                   
İndirmek için tıklayın.  

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER ile röportaj

 
2008 yılının sonlarında, önceleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde mortgage krizi olarak başlayan ve daha sonra tüm mali piyasaları etkisi altına alan ve 1930’lardan beri görülen en büyük ekonomik kriz patlak verdi. Küresel finansal kriz hızla ekonomik krize, ekonomik kriz de büyük bir işsizlik krizine dönüştü.

 Devamı

 Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

 
Avrupa Komisyonu desteği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen, öncelikli hedef kitlesi kadın ve gençler olan Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II (AİTP-II) kapsamındaki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Proje, “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” sloganı ile sürdürülen Hibe Programı, Kurumsal Gelişim ve Tanınırlık bileşenlerinden oluşmaktadır.

 Devamı

 Bursa - Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı ve Prototipleme

 
Makine ve makine yan sanayinde nitelikli, kalifiye teknik eleman ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunarak istihdam yaratmayı amaçlayan Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı ve Prototipleme projesi, 2009 Kasım ayı sonunda tamamlanacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında gerçekleştirilen proje ayrıca, nitelikli, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler tasarlanarak ihracatın artması ile ekonomik canlılığın oluşumuna katkı sağlamayı hedefliyor.

 Devamı

 Mersin - Dış Ticaret Koçları

 
Ana faaliyetlerini yurt içinde gerçekleştiren, başta KOBİ’ler olmak üzere, firmaların yurt dışına açılmaları, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)’in Dış Ticaret Koçları projesi ile artık kolaylaşıyor. AKİB, uzun yıllardır dış ticaret eğitimleri konusunda faaliyet gösteren ve uluslararası proje deneyimi olan bir kurum.

 Devamı

 İstanbul - Sektörle Büyüyecek İstihdam! Açıkhava Reklamcılık Sektörünün Nitelikli İnsan Kaynağına Kavuşturulması

 
Önemli bir büyüme ivmesi yakalayan açıkhava reklamcılığı sektörünün beklentilerine yönelik mesleki eğitim verilmesini amaçlayan Sektörle Büyüyecek İstihdam! Açıkhava Reklamcılık Sektörünün Nitelikli İnsan Kaynağına Kavuşturulması projesi devam ediyor.

 Devamı

 Konya - Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı

 
Akademi ile meslek örgütü ortaklığında sürdürülen projelerin bir örneği de Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Ar-Ge Merkezi ile Konya Sanayi Odası’nın ortak yürüttüğü Ar-Ge Personeli Yetiştirme Projesi. Konuyla ilgili daha önceden farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar olsa da, proje bu kapsamda gerçekleştirilen ilk girişim olma özelliği taşıyor.

 Devamı

 Yönlendirme Komitesi Çalışmalarına Başladı...

 
Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II’nin yürütülmesine görüş ve önerileri ile fikri katkıda bulunması, uygulama stratejisi geliştirilmesi, ulusal strateji ile faaliyetler arasında uyumun sağlanması, faaliyetlerin amaçlara yönelik olması ve süreç içinde ortaya çıkabilecek diğer konularda yol göstericilik yapması amacıyla kurulan Yönlendirme Komitesi, ilk toplantısını 26 Haziran’da gerçekleştirdi. Komitenin altı ayda bir toplanması planlanıyor.

 Devamı

 Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

 
Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II, 2003-2006 yılları arasında İŞKUR tarafından uygulanmış olan Aktif İşgücü Programları Projesi’nin, kadınlara ve gençlere yönelik devamı niteliğindedir. Proje, İŞKUR’un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamasını desteklemek üzere, Avrupa Komisyonu’nun desteklediği Türkiye İçin 2006 yılı Ulusal Katılım Öncesi Mali Destek Programı kapsamında geliştirilmiştir.

 Devamı

 Eskişehir - Talaşlı İmalat Alanında Kalifiye İşgücü


Eskişehir Atatürk Anadolu Teknik Meslek Lisesi tarafından yürütülen Rekabet Gücü, İstihdam ve Verimlilik İçin Eğitim Eskişehir’de Talaşlı İmalat Alanında Kalifiye İşgücü Açığının Karşılanması projesi kapsamında ilk grup 20 kursiyerin 25 Nisan’da başlayan eğitimi 30 Haziran’da tamamlandı. Meslek ve teknik liselerden mezun olmuş kişilere CAD/CAM programı kullanımı ile CNC operatörlüğü konusunda toplam 300 saat eğitim verildi. Eğitimler, 150 saat teorik ve 150 saat de CNC tezgahlarında uygulamadan oluşuyordu.

 Devamı

 İzmir - Seralarda Kadınlar


Tarım sektöründeki nitelikli kadın işgücünün artırılmasını hedefleyen, İzmir’in Menderes İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Seralarda Kadınlar projesinde eğitim çalışmaları Nisan ayında başladı. Sürdürülen eğitim faaliyetleriyle tarım sektöründe nitelikli kadın işgücü sayısının artırılması, işgücünün kayıt altına alınması ve kırsal kalkınmaya destek olunması amaçlanıyor.

 Devamı

 Bursa - Sektörel İşbirliği Ağları ile Sürdürülebilir İstihdam


Bursa Yıldırım Belediyesi’nce yürütülen ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Birliği ile Uludağ Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu Sektörel İşbirliği Ağları İle Sürdürülebilir İstihdam projesi kapsamında verilen mesleki eğitimler sürüyor. 2 Mart 2009 tarihinde başlayan konfeksiyon, bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi, büro yönetimi ve sekreterlik eğitimleri yedinci ayına girdi.

 Devamı

 Sakarya - Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Eğitimi


Pamukova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Eğitimi projesi kapsamında verilen kursların ilki 4 Mayıs’ta başladı. 4 grupta toplam 120 kişiden oluşan kursiyerlerin 71’i kadın, 49’u erkek. Proje dahilinde hazırlanan eğitim tesisinde, bilgisayar ve projeksiyon makinesi bulanan 30’ar kişilik 2 sınıf ve uygulamalı eğitimin yapılacağı 500 m2 sera, 700 m2 gölgelik, 700 m2 saksılı bitki alanı ve 10 dekar bitki dikim alanları bulunuyor.

 Devamı

 Kocaeli - Emlak Sektöründe İstihdam


Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Emlakçılar Derneği tarafından yürütülen, Emlakçılık Hizmetleri Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin ilki 15 Mayıs’ta tamamlandı. 38 kişilik ilk grup kursiyerler, 9 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında verilen 300 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını aldılar.

 Devamı

 Sakarya - Gençlere Kaynakçılık Kursları


Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi’nin yürüttüğü Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları projesi kapsamında verilen eğitimlerin ilk ikisi tamamlandı, üçüncüsü sürüyor, dördüncüsü de 15 Haziran’da başladı. Kurslar, 24 günü eğitim ve 20 günü de staj olmak üzere toplam 44 gün. 

 Devamı

 Kocaeli - Gaz Altı Kaynakçılığında Yeni Yaklaşımlar


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Ayışığı Yardımlaşma Derneği ve İş Hayatı Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa sürdürdüğü  Gaz Altı Kaynakçılığında Yeni Yaklaşımlar projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik “Gaz Altı Kaynakçılığı” kursları Nisan ayında başladı.

 Devamı

 Çorum - CNC Programcısı ve Operatörü Yetiştirme Projesi


Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı’nın (TÜTEV) Çorum Şubesi tarafından yürütülen İstihdama Dayalı CNC Programcısı ve Operatörü Yetiştirme Projesi kapsamında uygulamalı eğitimlerin verileceği Mesleki Eğitim Merkezi (TÜMEM) 8 Haziran’da açıldı.

 Devamı
Bu web sitesi Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Sitenin içeriğinden İŞKUR sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin herhangi bir görüşünü yansıtmamaktadır.
The content of this web site is the sole responsibility of İŞKUR and can in no way be taken to reflect the views of the EU.